ประวัติผู้แต่งโคลงโลกนิติ....

                                            สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

      สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ประสูติวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๓๖ พระนามเดิม พระองค์เจ้ามั่ง พระมารดาคือ เจ้าจอมมารดานิ่ม
ธิดาของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) กวีเอกผู้แปลและเรียบเรียงเรื่อง สามก๊ก และ ราชาธิราช ตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร ทรงชำระโคลงโลกนิติของเก่าซึ่งมีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา
ใน พ.ศ. ๒๓๗๔ ทรงนิพนธ์เพิ่มเติมแล้วรวบรวมจารึกไว้บนแผ่นศิลา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร สิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๒๔๐๒ ทรงเป็นต้นราชสกุล เดชาติวงศ์