การก่ออิฐแบบต่างๆ
ก่อนก่ออิฐจะต้องมีเหล็กยื่นจากเสา เพื่อประสาน ผนังให้เชื่อมต่อกับเสาได้ดี อิฐที่นำมาก่อต้องทำให้อิ่มน้ำ ก่อน ให้เริ่มก่ออิฐจากตอนมุมเสาก่อน และต้องจับดิ่งตอน มุมไว้เสมอ รวมทั้งรักษาแนวก่อโดยขึงเอ็นไว้ การก่อผนัง สูงๆ ควรก่อไม่เกิน 1.20 เมตร ทิ้งผนังให้ปูนก่อแข็งตัว ก่อนแล้วจึงก่ออิฐต่อได้ เมื่อก่ออิฐถึงใต้ท้องคานให้เว้นระยะ 1 1/2-2 ซม. ก่อนฉาบผนังจะต้องอัดปูนทรายล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 วัน โดยอัดทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการแตกร้าว กรณี ที่ผนังก่ออิฐสูงเกิน 3 เมตร ต้องมีทับหลัง ค.ส.ล. แบ่งครึ่ง ความสูง และผนังอิฐที่กว้างเกิน 4 เมตร จะต้องมีเสาเอ็น ค.ส.ล. แบ่งครึ่งกำแพง
ก่ออิฐเต็มแผ่นก็คือการก่ออิฐที่วางแผ่นอิฐ (มอญ) ตามขวางของผนัง ทำให้ ผนังนั้นมีความหนามากกว่าปกติ เมื่อฉาบปูนแล้วผนังนั้นอาจจะหนาประมาณ ๑๕ - ๒๐ เซ็นติเมตร ส่วนก่ออิฐครึ่งแผ่นก็คือ ก่ออิฐที่วางแผ่นอิฐ (มอญ) ตามยาวของ ผนัง ทำให้ผนังนั้นมีความหนาเป็นปกติที่เราเห็นกันโดยทั่วไป คือ เมื่อฉาบปูนเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จะหนาประมาณ ๑๐ เซ็นติเมตร


HOME
BACK
NEXT