การสะท้อนของแสง

                             (  Reflection  of  Light   )

                เมื่อ มีลำแสงตกกระทบผิววัตถุจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ สะท้อนของแสง
        การสะท้อนของแสง เป็นไปตามกฎการสะท้อน


       กฎการสะท้อนแสง                                                  

 

 

 

               1. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉาก จะอยู่ในระนาบเดียวกัน
       รังสีตกกระทบ   หมายถึงรังสีที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่ตกกระทบกับผิววัตถุ
          รังสีตกสะท้อน   หมายถึงรังสีที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่สะท้อนออกจากผิววัตถุ เส้นแนวฉากคือเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับผิววัตถุ ณ จุดที่รังสีตกกระทบผิววัตถุ

2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน !
        มุมตกกระทบ คือ มุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นแนวฉาก(มุม i )
        มุมตกสะท้อน คือ มุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นแนวฉาก (มุม r )

                      

 

                                                                      หน้าหลัก          ก่อนหน้า          หน้าถัดไป