แผนที่เอเชีย    

รู้บ้างไหม ! ลองดูนะ

1. ขนาดของทวีปเอเชียใหญ่ที่สุดในโลกจริงหรือไม่
2. ทวีปเอเชียมีอาณาเขตติดต่อกับทวีปยุโรปทางด้านทิศใด
3. พื้นที่ของทวีปเอเชียมีเส้นละติจูดที่สำคัญเส้นใดลากผ่าน
4. แหลมที่อยู่ใต้สุดของทวีปเอเชียคือแหลมใด
5. ประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันตกสุดของทวีปเอเชียคือประเทศใด
6. เมืองใดที่มีฝนตกเฉลี่ยประจำปีมากที่สุดในโลก
7. ทวีปเอเชียมีอาณาเขตติดต่อกับทวีปใดบ้าง
8. เทือกเขาใดเป็นพรหมแดนกั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

 

ตอบผิดไม่เป็นไร ! ศึกษาข้อมูลข้างล่างนี้ใหม่ ...อีกที ..

ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ททิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ลองจิจูดที่ 26 องศา 4 ลิปดาตะวันออก บริเวณแหลมบาบา ประเทศตุรกีี่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นแผ่นดินผิวโลกทั้งหมด มีเนื้อที่ประมาณ 44,391,162 ตารางกิโลเมตร ( 17,139,455 ตารางไมล์ ) หรือมีขนาดใหญ่กว่าออสเตรเลีย ประมาณ 5 เท่า ระยะทางจากเหนือสุดถึงใต้สุด ของทวีปมีความยาวประมาณ 6,500 กิโลเมตร และตะวันออกสุดถึงตะวันตกสุด ยาวประมาณ 9,600 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ตั้งอยู่ละติจูดที่ 77 องศา 45 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมชิลยูสกิน ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

ทิศตะวันออก ตั้งอยู่ลองจิจูดที่ 170 องศา 15 ลิปดาตะวันตก บริเวณแหลมอีสต์เคป ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

ทิศใตตั้งอยู่ละติจูดที่ 1 องศา 15 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมปิไอ ประเทศมาเลเซีย


ทิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ลองจิจูดที่ 26 องศา 4 ลิปดาตะวันออก บริเวณแหลมบาบา ประเทศตุรกี

ทวีปเอเชีย ( Asia ) เป็นดินแดนที่อยู่ทางซีกโลกตะวันออก และได้ชื่อว่าเป็นทวีปแห่งความแตกต่าง ( a Continent of Contrast) หรือทวีปแห่งความเป็นที่สุด (a Continent of extremes) เพราะเป็นทวีปที่มีสิ่งตรงกันข้ามและสิ่งที่เป็นที่สุดของโลกอยู่หลายอย่าง ๆ เช่น มีพื้นที่ที่สูงที่สุดในโลก คือ ยอดเขาเอเวอเรสต์ มีพื้นดินที่ต่ำสุด คือ ทะเลเดดซี ที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด (ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา) อยู่ตอนเหนือของไซบีเรีย อากาศร้อนแห้งแล้งที่สุด ที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และที่มีปริมาณฝนตกประจำปีมากที่สุดในโลกคือ เมืองเชอร์ราปุนจิ แคว้นอัสสัมของอินเดีย เป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

สรุป
ทวีปเอเชีย เป็นทวีปที่มีพื้นที่อยู่เหนือเส้นศูนย์ ( ยกเว้นหมู่เกาะอินโดนีเซีย ) และมีขนาดใหญ่ที่สุดครอบคลุมอาณาบริเวณตั้งแต่เขตศูนย์สูตรจรดขั้วโลกเหนือ จึงทำให้มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่แตกต่างกันอย่างเห็นชัดมากกว่าทวีปอื่นๆ